Livstestamente

Vejledning til Livstestamente

Et Livstestamente er en mulighed for dig at give udtryk for, hvilke forventninger du har til pleje og omsorg, skulle du en dag ikke længere selv give udtryk for dine ønsker.

Tilkendegivelser i et Livstestamente skal, så vidt det er muligt, inddrages af personale ved tilrettelæggelsen af din pleje. Et Livstestamente kan herudover også hjælpe dine pårørende, hvis du på et tidspunkt selv får svært ved at udtrykke dine ønsker. Når Livstestamentet skal inddrages i tilrettelæggelsen af din pleje, er det op til dig eller dine pårørende at gøre kommunens personale opmærksom på dette. Det originale Livstestamente skal opbevares hos dig eller dine pårørende.

Nedenstående Livstestamente er kun et eksempel på, hvad man kan give tilkendegivelser om i et Livstestamente. Det du skal tænke på, når du laver dit eget Livstestamente, er fx:

  • hvilke ønsker du har til din fremtid
  • hvilke ønsker du har til din dagligdag
  • hvad frygter du mest i forhold til din dagligdag, hvis du ikke selv kan styre den på et tidspunkt
  • hvad er vigtigt for andre at vide om dig og dit liv, hvis de skal hjælpe dig på bedst mulige måde
  • hvem kan du lide at være sammen med
  • hvad kan du lide at foretage dig
  • hvad kan du ikke lide

Et Livstestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, du kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

OK-Fonden har udarbejdet et skema, til oprettelse af af et Livstestamente. Skemaet kan hentes her.