Udtalelser fra brugere af dagcentret

Udtalelser fra brugere af dagcentret:

Hvad betyder det for dig at komme i dagcentret?:

"Det er godt at komme her og have samvær med andre mennesker og få en hyggelig sludder.Jeg lærer mange nye ting. Det er rart med noget variation, så dagene ikke bliver for ens. Det er hyggeligt og rart at snakke med dig og de andre"  Bent

 

"Det har betydet meget for mig at komme i dagcentret. Det betyder, at jeg bliver glad, og har en mening med livet. Jeg får mod på at få lavet noget." Agnete

 

"Dagen får mere indhold" Lilly