OK-Fonden

OK-Fonden blev oprindelig stiftet af Arne Ginge med det formål at støtte oprettelsen og videreførelsen af OK-Klubber i Danmark. Skønt OK-Klubberne i dag drives uafhængigt af OK-Fonden, er der dog stadigvæk et nært bånd og samarbejde via Landsorganisationen af OK-Klubber i Danmark.

Gennem de år OK-Fonden har eksisteret, er Fondens aktiviteter blevet betydeligt udvidet inden for områderne: omsorg og pleje af ældre og handicappede, nybygning, ombygning og administration af almene plejeboliger, almene ældreboliger, almene ældrevenlige andelsboliger, ustøttede ældrevenlige boliger og almene seniorbofællesskaber.

Ledetråden i OK-Fondens virke er kvalitet og ikke profit. Vi lægger vægt på, at vores arbejde sker i gensidig respekt og tillid, og vi ønsker at fremstå som en seriøs og ordholden samarbejdspartner. I OK-Fonden arbejder vi hele tiden på at forny og tilpasse vore aktiviteter, så de følger behovene inden for vore virkefelter.

Fondens daglige ledelse varetages af Paul Erik Weidemann, som er direktør for både OK-Fonden og OK-Fondens datterselskaber.

Vi er ikke bundet af politiske eller religiøse særinteresser og har ikke til formål at skabe formue. Vi arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand.

Protektor for OK-Fonden og dennes selskaber er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

OK-Fondens grundlægger

Her ses OK-Fondens grundlægger, Arne Ginge, som han blev portræteret i forbindelse med OK-Fondens 40års jubilæum i 2009.