Værdigrundlag

Det er OK-Fondens vision, at livet skal leves - hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne tilrettelægge sin hverdag og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

På Baeshøjgård lever vi visionen ud.
Vi har skabt en kultur, hvor beboerens vaner og traditioner sættes i højsæde.

Derfor arbejder vi på at skabe gode forhold og livskvalitet. Vores indsatser gælder ikke mindst de grupper af ældre mennesker, som ikke blot søger velfungerende fysiske rammer, men også ønsker at have en større vifte af omsorg, pleje og assistance inden for rækkevidde.

På Baeshøjgård er det ikke medarbejderne, der sætter dagsordenen. Det er beboerens hjem, hvilket vi alle omgås med stor respekt.Det betyder, at vi på Baeshøjgård generelt har en god og venlig atmosfære.

 

Vi går i flok
ikke i takt...